Angulation Mesh

Gastro-P Angulation mesh 8,5x100mm
cod. IT01010017
Gastro Angulation mesh 7,92x95mm GIF-160, GIF-Q180
cod. IT01010018
Bronch Angulation mesh L=75mm
cod. IT01010013
Pediatric Angultaion mesh L=145
cod. IT01010014
Bronch Angulation mesh/large 5,3x90mm
cod. IT01010015
Duodeno Angulation mesh/large 12,0x85mm
cod. IT01010016
Colono Angulation mesh L=145mm
cod. IT01010012
Gastro Angulation mesh L=95mm
cod. IT01010011